E-FAKTURY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jaśle Sp. z o.o. informuje, że wprowadziło możliwość elektronicznego przesyłania faktur za odprowadzanie ścieków.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem e-faktur proszone są o składanie formularza
ZGODA NA PRZESYŁANIE PRZEZ GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W JAŚLE SP. Z O.O. FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

Druki formularzy można odebrać w siedzibie GPK w Jaśle (kasa, pokój nr 6) lub pobrać ze strony internetowej www.gpkjaslo.pl.

Sposób składania formularza opisany jest w jego treści.

E-faktura - zgoda na przesylanie.

Pobierz

 

Galeria zdjęć

Pogotowie
wodociągowo
- kanalizacyjne

603 488 100

723 544 002

 

Biuletyn Informaji Publicznej

 

gminajaslo

 

mapagminy

 

grobonet