ODCZYTY WODOMIERZA

Kontrahenci mają możliwość przesyłania odczytu wodomierza

poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej .

Istnieje również możliwość podania  wskazań wodomierza telefonicznie.

W przypadku nie podania stanu wodomierza w terminie przyporządkowanym okresom rozliczeniowym,

przez dwa następujące po sobie okresy obrachunkowe, nastąpi zmiana w sposobie naliczania opłat za zrzut ścieków

z rozliczeń wodomierzowych na rozliczenia ryczałtowe.

Przynajmniej jeden odczyt w roku musi być wykonany przez pracownika GPK.

 

 Terminy uruchomienia "okienka" odczytu :

 od 1 lutego                 do 27 lutego br.

 od 1 kwietnia              do 29 kwietnia br.

 !!! od 27 maja            do 31 maja br.

 od 1 sierpnia              do 29 sierpnia br. 

 od 1 października       do 30 października br. 

 od 1 grudnia               do 27 grudnia br.

 

Galeria zdjęć

Pogotowie
wodociągowo
- kanalizacyjne

603 488 100

723 544 002

 

Biuletyn Informaji Publicznej

 

gminajaslo

 

mapagminy

 

grobonet