OPŁATY ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

 

Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków (w cenach brutto).
Okres rozliczeniowy jeden miesiąc.

 

Z dniem 01 grudnia 2019 r. wchodzi w życie nowa „Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jasło na okres 3 lat”.

 

W związku z tym w okresie od 01 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r. obowiązywać będą nowe ceny za ścieki.

 

Grupa 1 – odbiorcy usług (dostawcy ścieków) rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego i/lub wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody, służącego do ustalenia ilości ścieków (gospodarstwa domowe), 

Cena 1 m³ - 11,90 zł (w tym 7,45 zł odbiorca usług, 4,45 dopłata z budżetu gminy)

Opłata abonamentowa – 4,32 zł

 

Grupa 2 – pozostali odbiorcy usług (dostawcy ścieków) prowadzący działalność gospodarczą, obiekty użyteczności publicznej, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego i/lub wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody, służącego do ustalenia ilości ścieków,

Cena 1 m³ - 11,90 zł

Opłata abonamentowa – 4,32 zł

 

Grupa 3 – odbiorcy usług (dostawcy ścieków) rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustalonych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (gospodarstwa domowe),

Cena 1 m³ - 11,90 zł (w tym 7,45 zł odbiorca usług, 4,45 dopłata z budżetu gminy)

Opłata abonamentowa – 3,24 zł

 

Grupa 4 - pozostali odbiorcy usług (dostawcy ścieków) prowadzący działalność gospodarczą
i obiekty użyteczności publicznej, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustalonych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Cena 1 m³ - 11,90 zł

Opłata abonamentowa – 3,24 zł