INFORMACJE

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jaśle Sp.z o.o.  przypomina o:   

                            

1. CAŁKOWITYM ZAKAZIE WRZUCANIA DO KANALIZACJI N/W PRZEDMIOTÓW I RZECZY:

 - szmat, pampersów, ręczników, mopów, reklamówek i woreczków foliowych, kamieni, włosów, sierści, 

 - zgniłych owoców, warzyw, płodów rolnych, obierek z owoców i warzyw, torebek z parzenia herbaty, ziół,
  
koszyczków na kostki dezynfekujące, patyczków higienicznych,

 - padniętych i nieżywych zwierząt domowych: drobiu, kotów, psów,

 - odpadów w postaci piór i wnętrzności z zabijanych zwierząt (np. świń, dobiu, itp),

 - chusteczek nawilżanych, które nie ulegają rozpuszczaniu w wodzie
   (stosowne informacje są zamieszczane na opakowaniach lub ulotkach),

 - pieluch jednorazowych, podpasek higienicznych, ręczników papierowych.

 

2. DO KANALIZACJI WOLNO ODPROWADZAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE
    ŚCIEKI SOCJALNO-BYTOWE OD CZŁOWIEKA:

  - z muszli WC, umywalek, wanien, natrysków, mycia naczyń, pralek, oraz papier toaletowy.

 

Podstawa prawna: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jaśle Sp. z o.o. informuje, że w związku z licznymi przypadkami niszczenia
lub uszkadzania studni kanalizacyjnych w czasie prac polowych (orka, koszenie traw itd.), odśnieżania mechanicznego dróg, prosi o natychmiastowe zgłaszanie takich przypadków w celu usunięcia szkody i uniknięcia zatykania ciągów kanalizacyjnych. Ponadto uszkodzone studnie (brak pokryw) są niebezpieczne dla ludzi, zwierząt, pojazdów itd.,
gdyż grożą wpadnięciem do uszkodzonej studni.

Remont lub naprawa uszkodzonej studni musi być zlecona pracownikom GPK w Jaśle lub dokonana w ich obecności.

GPK w Jaśle Sp. z o.o. zastrzega sobie, że w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia studni kanalizacyjnej, będzie dochodzić odszkodowania od Właściciela nieruchomości na której położona jest studnia. Podstawa prawna: Art. 254a Kodeksu Karnego (Dz.U.2016 poz.1137 ustawy z dnia 6 czerwca 1997).

Galeria zdjęć

Pogotowie
wodociągowo
- kanalizacyjne

603 488 100

723 544 002

 

Biuletyn Informaji Publicznej

 

gminajaslo

 

mapagminy

 

grobonet