GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

 

Uchwałą Nr XXVI/162/2012  Rady Gminy Jasło z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: „likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle w celu przekształcenia go w spółkę prawa handlowego”, z dniem 30 czerwca 2012r. został zlikwidowany Gminny Zakład Komunalny w Jaśle, działający jako samorządowy zakład budżetowy, a na bazie majątku zlikwidowanego GZK, z dniem 1 lipca 2012 r.  została zawiązana spółka kapitałowa działająca pod firmą: GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE w JAŚLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 4, 38-200 JASŁO, NIP 6852324736, REGON 180863610 o Kapitale Zakładowym: 7 972 000 PLN.  Spółka, zwana dalej w skrócie: GPK w Jaśle sp. z o. o., została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS  0000429426.

Uchwała Rady Gminy powołująca spółkę

Galeria zdjęć

Pogotowie
wodociągowo
- kanalizacyjne

603 488 100

723 544 002

 

Biuletyn Informaji Publicznej

 

gminajaslo

 

mapagminy

 

grobonet