Władzami Spółki są:

– Zgromadzenie Wspólników
– Rada Nadzorcza
– Zarząd

 

Funkcję Zgromadzenia Wspólników GPK w Jaśle Sp. z o.o. pełni Wójt Gminy Jasło – Wojciech Piękoś.

 

Rada Nadzorcza powołana przez Zgromadzenie Wspólników:
– Przemysław Myśliwiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej
– Helena Bania – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
– Beata Lichosik – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki – Stanisław Gacek - Prezes Zarządu