Informacja

W  związku z budową sieci wodociągowej na terenie gminy Jasło przypominamy kontrahentom rozliczającym się na podstawie wskazań wodomierza, o obowiązku poinformowania Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego o dodatkowym źródle poboru wody, które będzie miało wpływ na ilość odprowadzanych ścieków.