OPŁATY ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

W okresie od 01 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2022 r. obowiązywać będą następujące ceny brutto za ścieki:

 

Grupa 1 – odbiorcy usług (dostawcy ścieków) rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego i/lub wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody, służącego do ustalenia ilości ścieków (gospodarstwa domowe), 

Cena 1 m³ - 12,44 zł (w tym 7,79 zł odbiorca usług, 4,65 dopłata z budżetu gminy)

Opłata abonamentowa – 4,32 zł

Grupa 2 – pozostali odbiorcy usług (dostawcy ścieków) prowadzący działalność gospodarczą, obiekty użyteczności publicznej, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego i/lub wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody, służącego do ustalenia ilości ścieków,

Cena 1 m³ - 12,44 zł

Opłata abonamentowa – 4,32 zł

Grupa 3 – odbiorcy usług (dostawcy ścieków) rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustalonych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (gospodarstwa domowe),

Cena 1 m³ - 12,44 zł (w tym 7,79 zł odbiorca usług, 4,65 dopłata z budżetu gminy)

Opłata abonamentowa – 3,24 zł

Grupa 4 - pozostali odbiorcy usług (dostawcy ścieków) prowadzący działalność gospodarczą
i obiekty użyteczności publicznej, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustalonych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Cena 1 m³ - 12,44 zł

Opłata abonamentowa – 3,24 zł

 

Galeria zdjęć

Pogotowie
wodociągowo
- kanalizacyjne

603 488 100

723 544 002

 

Biuletyn Informaji Publicznej

 

gminajaslo

 

mapagminy

 

grobonet